19 ก.ค. 59
จนท.สห.มทบ.35 ร่วม จนท.ตร.,สรรพสามิต และสาธารณสุข อ.ต. ออกตรวจร้านค้า
และการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ในเขตเทศบาลเมือง อ.ต. และ อ.ลับแล